Lokalizace Email

Jazyková lokalizace je proces, při kterém je zdrojový dokument překládán do jiného jazyka a je zachována jeho struktura a grafický vzhled. Nejčastěji je používána u technické a zákaznické dokumentace k výrobkům a službám, které se exportují do zahraničí. Lokalizace se řídí podle mnoha základních principů, mezi které patří například zachování stejné grafické kvality, stejného stránkování a rozložení jednotlivých stránek a zachování formátování textu, jako je třeba velikost a řez písma.

 
© 2018 Locustela