Způsoby lokalizace Email

V dnešní době se asi nejčastěji používají dva základní způsoby lokalizace.

  1. Pomocí překladatelské agentury. Tento způsob je používán většinou velkými firmami a pro poskytované komplexních služeb tomu i odpovídají vysoké ceny.
  2. Svépomocí bez specializovaných nástrojů. Lokalizace probíhá pomocí kancelářských a jiných volně dostupných programů. Je často zdlouhavý a nepřesný proces, bez specializováných nástrojů pro převod dat do editovatelné podoby (CAT nástroje). Ve většině případů je překlad nekonzistentní a trvá nepoměrně déle. Druhým hlediskem je, že grafické úprava nedosahuje kvalit originálu. Celý proces je většinou neefektivní, zdlouhavý a v důsledku finančně náročný.

Kombinací těchto dvou způsobů lokalizace se dostaneme ke službám, které nabízí naše firma. Můžete se rozhodnout čemu dáváte přednost a podle důležitosti a individuální preference stanovit, kdo provede překad eventuelně korekturu. Jestli si tedy překlad uděláte svépomocí nebo pomocí profesionálního překladatele a to i bez překladatelské agentury. U nás Vám nachystáme Vaše data do podoby vhodné pro překlad a dáme Vám k dispozici všechny potřebné nástroje. Po označení překladů jako hotových, se rozhodnete, zda-li budete chtít od nás přeložené soubory v původním neupraveném formátu (Word, InDesign, FrameMaker, Quark, atd.), eventuelně, zda do nás budte chtít obdržet již graficky upravené soubory, nachystané pro tiskárnu či elektronické publikování (PDF, HTML, CHM atd.).

 
© 2018 Locustela