Pro firmy Email

Nabízíme komplexní řešení lokalizace pro firmy, které sestává z těchto dílčích služeb:

 

  • Analýza projektu a poradenství v případě nejasností
  • Příprava dokumentů pro překladatelské rozhraní
  • Umožnění překladu zákazníkem samotným, případně zprostředkování překladu
  • Export překladů do cílové aplikace
  • Finální grafická úprava a formátování po překladech
  • Příprava pro tisk, nebo pro elektronická média

 

Záleží pouze na zákazníku samotném a na jeho vlastních možnostech, jakou kombinaci dílčích služeb zvolí.

 

 
© 2018 Locustela