Technické vybavení Email

Společnost LOCUSTELA používá nejmodernější hardwarové i softwarové technologie. Na tomto kvalitním technickém základu je postavena komplexní síť produktů a služeb, jejichž funkčnost je pravidelně kontrolována a aktualizována tak, aby vše fungovalo k naprosté spokojenosti zákazníků. Centrální servery jsou umístěny u specializované firmy na páteřní síti vysokorychlostního internetového připojení. Jednotlivá pracoviště jsou spojena sofistikovaným a zabezpečeným způsobem tak, aby bylo možno kdykoliv poskytnout zákazníkovi specializované služby, případně pomoc, při jeho možných dotazech a přáních.

 
© 2018 Locustela